Skoči na glavno vsebino

Knjižnica

Šolska knjižnica zagotavlja knjižno in neknjižno gradivo za vzgojno-izobraževalni proces šole in vrtca. Tako omogoča izposojo za učitelje in vzgojitelje ter učence in predšolske otroke (preko vzgojiteljic).V šolski knjižnici razpolagamo z več kot 8.000 knjigami in enotami neknjižnega gradiva. Naročeni smo na več kot 20 naslovov revij in časopisov, ki so na voljo v čitalnici za ogled in branje. Izposojevalni rok je 21 dni za leposlovje (domače branje in bralna značka) in 4 dni ali čez vikend za poučno gradivo. Podaljševanje in drugačna izposoja gradiva je možna po dogovoru s knjižničarko. Priročnikov (slovarji, leksikoni, enciklopedije, atlasi), reviji ter avdio vizualnega gradiva NE IZPOSOJAMO NA DOM.

Nekaj pomembnih opozoril iz Knjižničnega reda in pravil:

  • V knjižnico ne prinašaj sladkarij, pijače ali hrane.
  • Uporaba mobilnega telefona je prepovedana.
  • Če želiš, lahko po pouku v čitalnici pišeš domače naloge in se učiš, ali se ob knjigah in revijah kratkočasiš.
  • V knjižnici se polglasno govori oz. šepeta, da ne motimo dela drugih oz. obiskovalcev knjižnice.
  • Ravnaj se po pravilih bontona.

URNIK IZPOSOJE

Dostopnost