Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKI SKLAD

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 in 25/17 – ZVaj, 172/21 – ZOFVI-M) je upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Šmarje pri Kopru (ustanovljen 30. 9. 2008) sprejel pravila delovanja šolskega sklada (šolskega in vrtčevskega sklada), dne 24. 12. 2021.

 

Dopolnjen in spremenjen pravilnik je v veljavi od 15.3.2023

Dostopnost