Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga osnovna šola organizira v okviru razširjenega programa za učence od 1. do 5. razreda. Delo je fleksibilno, pestro, raznoliko in se dnevno spreminja. Vsak dan se izvajajo naslednje predpisane vsebine: kosilo, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje prostega časa in sprostitvena dejavnost.

Kosilo je del podaljšanega bivanja, kjer se učenci učijo kulturnega obedovanja in osnov bontona pri hrani, uporabe jedilnega pribora, primernega odnosa do hrane, itd.

Samostojno delo je namenjeno pisanju domačih nalog, ponavljanju in utrjevanju znanja. Po predpisih se izvaja največ eno šolsko uro, a mi bomo učence spodbujali, da jo napišejo vso, neglede na čas. S tem pridobivajo učenci delovne navade in se učijo samostojnosti, vztrajnosti in natančnosti. Naučijo se organizirati in načrtovati delo, krepijo samozavest, medsebojno si pomagajo in razvijajo svoj odnos do pomoči potrebnih sošolcev, ki imajo težave z dojemanjem snovi.

Ustvarjalno preživljanje prostega časa je zelo raznoliko in dragoceno. Čas je namenjen nadgrajevanju interesov na različnih področjih od športnih, kulturnih, glasbenih in likovnih. Vsebine teh ur so: prebiranje pravljic, izdelovanje, risanje, barvanje, ples, poslušanje glasbe, ogled videov, itd.

Sprostitveni dejavnosti ali neusmerjenemu prostemu času je namenjene večino pozornosti. Gre za čas, ko so učenci pod nadzorom, a niso vodeni. To pomeni, da si sami izbirajo obliko in vrsto igre, pa naj se te odvija v razredu, na prostem ali v telovadnici. V razredu izbirajo med različnimi didaktičnimi in namiznimi igrami, rišejo poljubne motive, listajo po knjigah ali ustvarjajo paleto domišljijskih iger. Daleč najpomembnejša je igra na prostem. Z njo učenci zadovoljujejo osnovno potrebo po gibanju, s katerim razvijajo motoriko telesa, gibljivost, pridobivajo kondicijo in energijo za delo. Najbolj so priljubljene različne igre z žogo. Pri igri se včasih razvnamejo strasti, zato morajo znati upoštevati pravila igre, sprejemati kompromise, predvsem pa sošolce.

Urnik podaljšanega bivanja

Dostopnost